دست فروش خوش ذوق

 

هرکی از جلوی بساطش رد میشد،یه چند دقیقه ای مشغول خوندن نوشته ها میشد،خیلی ها هم به فکر فرو میرفتن.منم به این فکر میکردم آدم اگه دست فروش هم میشه دست فروش خوش ذوق بشه.....

                                                               

       

دست فروش

              

 

دست فروش