جزیره قشم/ بندر قشم

در بهمن امسال فرصتی پیش اومد که به جزیره زیبای قشم سفری داشته باشم،(تعدادی از این عکس ها در پست های قبلی هست).با آغاز فصل مسافرت و سال نو تعداد دیگه ای از این عکس ها را بصورت موضوعی و در چند پست آتی قرار میدم. امیدوارم تونسته باشم گوشه کوچکی از زیبائی های این جزیره را به تصویر بکشم.

پرواز مرغان دریائی

کشتی های باربری

انتظار مسافران در لنج