گزارش مصور سیزده بدر۸۷

سیزده بدر امسال هم اومد و به خاطره ها سپرده شد.گزارش مصوری در بضاعت خودم تهیه کردم که امیدوارم  براتون مفید فایده باشه.

۱.پدر بزرگ همراه نوه خود وسایل مربوط را میارن

۲.هیزم جمع کردن برای بچه ها دوست داشتنیه

۳.پدربزرگا و مادربزرگا یاد قدیما میفتن

۴.وسطی بازی کردن توی سیزده بدر انگار یه رسم شده

۵.به نظر شما این مادر وپسر چه قول وقراری باهم میذارن تو این روز؟

۶.همه چی  خوبه وخونواده کنارهمن،ولی انگار پدر نگرانه که نکنه هوا خرابشه.

۷.اما این بار برعکس خیلی وقتا که پیشبینی هواشناسی درست نیست......

۸.مردم زود باروبندیلو جمع میکنند تا برن

۹.بارون فقط چند دقیقه بارید ولی اولین باران۸۷ خیلی باطراوت بود.

اینم از سیزده بدر امسال.به من که خوش گذشت.ایشالا که به شما هم خوش گذشته باشه.