عاشورا۱۳۸۷-تهران-سوهانک

بقیه عکس ها در ادامه مطلب