برف بهاری در تهران

بارندگی عید امسال همه رو غافلگیر کرد،.امسال از اون سالهائیه که پر از اتفاقات مهیج و عجیب و غریبه.۸۸/۸/۸ که مصادف شده با تولد امام رضا(ع)-انتخابات ریاست جمهوری-جابجائی مربی تیم ملی-بحران آب-ادامه مشکلات عدیده اقتصادی وتورم در سطوح مختلف و....فقط، خدا به دادمون برسه.

به قول معروف:سالی که نکوست از بهارش پیداست