امفت (Amoft )

روستای ا‌َمفت/سوادکوه/مازندران/شهریور87


روستای امفت از روستاهای شهرستان سوادکوه استان مازندران و در ارتفاعات این شهرستان میباشد.اسم این روستا واقعا برازنده آن میباشد.وجود چشمه ساران و آب های روان در اطراف روستا سبب رونق کشاورزی در این روستا شده است.به گفته اهالی،  این روستا از معدود روستاهای منطقه است که هنوز فعال و پویا است.اهالی این روستا به تازگی از نعمت برق برخوردار شده اند.و قادر به دیدن برنامه های شبکه سوم سیما میباشند.